Wat zijn je loopbaandoelen bij loopbaancoaching?

Ben jij ook zo iemand die op voorhand wil weten hoe de zaken gaan lopen? Ben je ook niet zo zot van verrassingen? Iemand die enorme stress krijgt van nieuwe uitdagingen? Wil jij steeds starten met het einde voor ogen en wil jij weten welke weg je gaat nemen? Welke hindernissen je gaat tegenkomen? En is dat één van de redenen waarom je heel argwanend bent tegenover loopbaancoaching en het stellen van jouw loopbaandoelen?

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Wel, dat hebben best wel wat mensen en zeker de snelle denkers, de hoogbegaafden en de hooggevoeligen onder ons. Ook ik kan hier best wel wat ervaringen rond delen. Bij elke nieuwe uitdaging die m’n pad kruist, elke nieuwe cursus die ik ga volgen, elke presentatie die ik moet geven overvalt mij zo’n paniekerig gevoel.

Vroeger was dat de trigger om snel weg te rennen, maar zo misliep ik ook veel kansen. Nog belangrijker dan het verliezen van die kansen was iets diep vanbinnen die weldegelijk een verschil wou maken. Nieuwe dingen wou creëren.

Deze tweestrijd zorgde ervoor dat ik door m’n loyaliteit en m’n rechtvaardigheidsgevoel toch in situaties kwam waar ik me dan heel oncomfortabel voelde. Het was afwisselend een adrenalinerush als ik bezig was en een crash als ik alles min of meer op het spoor gekregen had en dit leidde uiteindelijk tot een burn-out.

Die burn-out heb ik altijd gezien als een zegen voor mij. Een beetje ‘het jaar 0’ van Rudo en de start van Rudo 2.0. Ik stond op een tweesprong waar ik harde keuzes moest maken. Ondertussen heb ik mezelf een hele hoop trucjes geleerd om de uitdagingen aan te kunnen gaan zonder zelf op te branden.

Als er een nieuwe, mooie (grote) uitdaging op m’n pad komt waar ik voor wil gaan dan doorloop ik steeds 3 eenvoudige stappen (Voor de volledige uitleg – lees ook “Drie eenvoudige stappen die je kan zetten om moeilijke uitdagingen aan te gaan.”

 • Stap 1: Ik bepaal op voorhand wat de doelstelling is.
 • Stap 2: Ik visualiseer mij 2 scenario’s: het best en worst case scenario
 • Stap 3: Telkens als er een paniekgolfje door mijn lijf flitst start ik met Self talk

Eenvoudige stappen hé? Hier kan je direct mee aan de slag voor je eerste volgende uitdaging die je vandaag nog aan het uitstellen was. Misschien is dit voor jou net je loopbaan?

"Worst case? Best Case? Wat is dit bij loopbaancoaching?"

Wel, voor loopbaancoaching is er heel goed nieuws, de best en worst case scenario zijn beide gratis. Je kan immers al starten met een gratis kennismakingsgesprek. Dit maakt dat, als je op voorhand al hebt bepaald waarom je loopbaancoaching overweegt, je nu gratis kan aftoetsen of je coach met zo’n uitdaging vertrouwd is. Dit maakt dat je al van bij de start op z’n minst deels je ergste scenario kan uitsluiten. Of de coach schept vertrouwen en dan zal je zeker tot resultaten komen, of de coach ligt je helemaal niet en dan ben je wat tijd kwijt van je dag en op z’n minst al weer een ervaring rijker.

Als je eigenlijk nog totaal niet weet of loopbaancoaching wel het antwoord is, kan je ook dan met een gratis kennismakingsgesprek verder verkennen of dit een optie kan zijn. Ook dan is er dus niets verloren.

Photo by Thought Catalog on Unsplash

In deze corona tijd kan dit kennisgesprek ook online doorgaan. Nog kleiner risico!

En wat dat einddoel dan betreft voor loopbaancoaching, wel, hier ga je je perfectionisme een beetje moeten durven loslaten. Coaching is immers een verrassingsreis waar het einde niet zeker van is. Als je immers al een scherp einddoel met een stappenplan voor ogen hebt en je volledig klaar bent om er in te vliegen, wel ja, dan heb je vermoedelijk de coach niet nodig, want alles is duidelijk. Gewoon de 3 tips van hierboven gebruiken en beginnen  is dan is de boodschap.

Loopbaandoelen

Photo by 7 SeTh on Unsplash

… ja maar, Rudo, mijn doel is wel duidelijk, en dan komt er iets tussen, dan slaat de paniek toe, is dat wel echt mijn doel? Ga ik dat wel kunnen?

Als er veel vragen zijn die in je opkomen of als je je doel niet ziet, laat staan zelf de stappen ernaar, wel, dan kan een coach wel een meerwaarde bieden. Dat is immers het essentiële doel van loopbaancoaching. Je zoekt iemand die je doel helpt scherp te stellen, je te challengen en je te ondersteunen. Iemand neutraal die je kan vertrouwen en die een veilige omgeving creëert waarbinnen hij/zij je zoektocht kan ondersteunen.

Hoe loopt zo een loopbaantraject dan?

 (Weet je immers nog dat je best wel zenuwachtig wordt als je de weg en het einddoel niet kent.)

Ik weet het. Het zou een geruststelling zijn als je op voorhand weet hoe het proces juist gaat lopen. Wel we kunnen voor loopbaancoaching niet op voorhand zeggen hoe het gaat lopen, jij hebt immers de leiding in het proces en je zult ondertussen al ervaren hebben dat vaste afgelijnde processen bij jou niet echte lijken te werken.

Je denkt te snel, je bent te kritisch, je stelt eisen aan jezelf en je omgeving die een heel stuk hoger lijken te liggen dan van anderen in je omgeving. Het is mogelijk dat je ook al een valies aan ervaring hebt en die bewijst dat niets lijkt te werken bij jou, dat het mogelijks wel even goed gaat, maar dat er dan toch weer een volgende uitdaging of een volgend conflict op je weg komt.

Daarom hebben wij geen vaste route. We willen jou helpen jouw eigen unieke weg te vinden.

Om toch enige startstress weg te nemen, kunnen we kort wel een aantal krijtlijnen voor je zetten zodat je wel weet waaraan je begint. De reis kunnen we dan samen afleggen en de bestemming zal je zelf ontdekken in de loop van het traject

Wat zijn mogelijke loopbaan startvragen waarmee je aan de slag kan gaan?"

Vooreerst is het belangrijk dat wij, als coach, jou vooral aan het denken helpen zetten. Het is niet echt ons doel om jou nieuwe dingen te leren maar eerder de antwoorden te ontdekken die al in jou zitten. In al onze onwetendheid stellen we vragen die jou toelaten te ontdekken wat je eigenlijk al wist – maar dan met een nieuwe, frisse en positieve kijk op de toekomst. In het intakegesprek is dus een van de eerste stappen het initiële loopbaandoel of de initiële loopbaandoelen vast te leggen. Dit heeft enkel tot doel focus te houden. Een scherp doel maakt immers dat je ergens naartoe kan werken. Het is bij manier van spreken je start einddoel.

De VDAB geeft de volgende opties qua loopbaandoel:

 • Het werk meer werkbaar maken. Het geeft antwoord op vragen als: “in mijn huidige werksituatie heb ik te hoge werkdruk, stress, signalen van burn-out, …”
 • Relaties in de werkcontext: “In mijn huidige werksituatie heb ik het moeilijk met (een) collega(‘s), teamleider, …”
 • Jobdoelwit: “Ik wil weten welk werk en/of statuut (werknemer, zelfstandige, …) écht bij mij past en ik wil mij heroriënteren op de arbeidsmarkt.”
 • Zingeving: “Ik wil meer voldoening, plezier, of uitdaging in mijn werk.”
 • Kwaliteiten-reflectie: “Ik wil weten wat mijn sterke en zwakke punten zijn en hoe hiermee best om te gaan.”
 • Motieven-reflectie: “Ik wil weten wat voor mij het belangrijkst is in mijn werk (waarden, interesses en drijfveren).”
 • Balans werk-privé: “Ik wil een beter evenwicht tussen mijn beroeps- en privéleven.”
 • Arbeidsmarktverkenning: “Ik wil een zicht op de arbeidsmarkt.”
 • Leiderschap: “Ik heb vragen rond promotie, demotie, leiderschap, …”
 • Groei en uitdaging: “Ik wil ontdekken hoe ik mijn talenten/competenties beter kan inzetten.”
 • Andere

... en hoe vertalen we die VDAB-Loopbaandoelen dan bij ons?

In elke loopbaancoaching is het belangrijk het loopbaandoel vast te leggen. Je zit met een vraag of met meerdere vragen. In het intakegesprek gaan we vooral trachten een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de uitdagingen waarvoor je staat. We trachten deze dan te vertalen in 1 of meer loopbaandoelstellingen. Een aantal voorbeelden:

Loopbaandoel: Het werk meer werkbaar maken.

Heb je een te hoge werkdruk of is het eerder het soort werk dat je volledig uitput? Kan je bv. niet tegen repetitief werk en moet je dag in dag uit administratieve taken doen? Het geeft dus antwoord op vragen als: “In mijn huidige werksituatie heb ik te hoge werkdruk, stress, signalen van burn-out, bore-out, …

Loopbaandoel: Relaties in de werkcontext.

Zoals we ook in ons e-book als één van de uitdagingen die onze klanten aangeven: je denkt soms te snel of je ziet de oplossing al terwijl je collega’s nog volop aan het brainstormen zijn. Om iedereen de moeite te besparen geef je direct de oplossing maar die valt niet in goede aard, je komt immers heel ‘uit de hoogte’ over bij je collega’s.

Of je ligt in conflict met je baas. Gezien je heel erg gesteld bent op authentiek leiderschap en je baas is minder authentiek dan je zou willen. Je vindt hem of haar eigenlijk gewoon een dom kieken die met ellebogenwerk aan z’n functie is geraakt.

Loopbaandoel: Jobdoelwit

Misschien ben jij zo’n jobhopper. Veel van onze klanten hebben er zo al een aantal verschillende jobs opzitten. Na 2 à 3 jaar zijn ze eigenlijk uitgekeken op hun job en gaan ze op zoek naar de volgende job. Op zich hoeft dit geen slecht patroon te zijn, al is zelfstandig consultant dan misschien een betere optie.

Of je zit net al heel lang bij dezelfde werkgever omdat je net heel loyaal bent, maar je geraakt totaal uitgeput door je werk. Hoe kan dan je groeien zonder deze loyaliteit te schaden?

Loopbaandoel: Zingeving

Het gebrek aan uitdaging en/of het gevoel hebben dat je geen verschil maakt in je job is er ook eentje die best wel veel voorkomt onder hoogbegaafden. Je zit in een tweestrijd. Door je perfectionisme durf je die moeilijke uitdaging niet aan te gaan, maar je drang om te creëren en een verschil te maken zet je wel continu onder stress.

Nogal wat van onze klanten hebben bv. ook al een burn-out achter de rug. Het gebrek aan zingeving kan één van de redenen zijn. Het put immers enorm uit als je geen verschil kan maken.

Zingeving

Photo by Warren Wong on Unsplash

Loopbaandoel: Balans werk-privé

Je bent misschien een harde werker maar wordt vandaag geconfronteerd met de pertinente vraag of dit het nu is, of het evenwicht tussen je werk en je privé wel ok is. Zeker tijdens deze coronacrisis zitten veel van ons 7 op 7 thuis en ontdekken we misschien dat we zo veel aan het missen waren, dat er zoveel aan ons voorbijging. We herontdekken hoe leuk het kan zijn met onze partner en onze kinderen, of we ontdekken nu net dat we ze eigenlijk niet echt kennen, wat veel spanning kan leveren in het huishouden.

Deze verstoorde balans zal nog versterkt worden als je bv. ook geen zingeving vindt in je werk. Je klopt mogelijks lange dagen maar hebt niet het gevoel een verschil te maken, dat slokt heel veel energie op. Daarnaast moet je ook nog vaststellen dat je niet genoeg tijd hebt voor je partner en je kinderen, wat op zijn beurt dat gebrek aan zingeving op het werk nog versterkt. Wat als je nu zou doodvallen? Zouden ze je missen? Wat zouden ze over je vertellen? Een zware en moeilijke vraag om mee geconfronteerd te worden.

Loopbaandoel: Zingeving

Het gebrek aan uitdaging en/of het gevoel hebben dat je geen verschil maakt in je job is er ook eentje die best wel veel voorkomt onder hoogbegaafden. Je zit in een tweestrijd. Door je perfectionisme durf je die moeilijke uitdaging niet aan te gaan, maar je drang om te creëren en een verschil te maken zet je wel continu onder stress.

Nogal wat van onze klanten hebben bv. ook al een burn-out achter de rug. Het gebrek aan zingeving kan één van de redenen zijn. Het put immers enorm uit als je geen verschil kan maken.

Photo by Kaleidico on Unsplash

Photo by Kaleidico on Unsplash

Maar we hebben goed nieuws!

Je kan je stuur weer in handen nemen en wij kunnen je helpen bij je loopbaandoelen.

Het feit dat je al tot dit punt van de blog gekomen bent, wil zeggen dat je zeker al met één of meerdere van deze loopbaanvragen zit. Weet dat je vermoedelijk ook al één of meer mogelijke antwoorden in je hebt. Nu zijn het allemaal nog wat losse puzzelstukjes. Je kent misschien je talenten nog niet echt goed. Of je kent je eigen valkuilen nog niet zo goed en trapt er dus ook systematisch weer in zonder echt te weten hoe dat nu weer komt. Of je weet precies wat je wil, maar je kan dat je huidige baas toch niet aandoen? Je loyaliteit houdt je dus tegen.

Veel complexe vragen dus, die ook heel persoonlijk zijn. Daarom is onze loopbaancoaching dan ook maatwerk. Er zijn immers heel veel parameters die spelen. Enerzijds zijn er  je hoogbegaafdheidskenmerken zoals je perfectionisme, je groot rechtvaardigheidsgevoel, je nood om een verschil te maken, … Anderzijds heb je ook al een stuk leven geleefd, d.w.z. dat er een hoop geschiedenis is die een onzichtbare rem kan zijn.

Belangrijk is dus dat je dit ziet als een start voor je traject. Wees niet verrast dat je in de loop van het traject misschien tot nieuwe inzichten zal komen en je mogelijk zal eindigen met een nieuwer, scherper, meer enthousiasmerend doel.

Is dat niet wat we allemaal uiteindelijk wel willen? Een doel die ons de energie geeft om ‘s morgens met een smile uit bed te springen. Die ons de tijd doet vergeten en die ons op het einde van de dag een heel voldaan gevoel geeft. (Zingeving, weet je wel 😉 )

Zet dus die eerste stap en vraag een kennismakingsgesprek. Mogelijks is dit de eerste stap van een heel uitdagende volgende fase in je carrière en je leven.

Om af te sluiten met een quote van de baas van Virgin baas Richard Branson

If the goal does not scare you, it is not big enough.

Wees dus ambitieus in je doelen en geloof in je eigen potentieel!

Had je iets aan deze post? Deel hem dan via jouw favoriete kanaal en inpireer ook anderen met deze kennis

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest
WhatsApp
Email

Leave a comment